Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Uitgelicht

Voorjaarsnota 2018

Op maandag 18 juni is de voorjaarsnota 2018 gepresenteerd. Deze wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 juli a.s., aanvang 17.00 uur.

Vergaderschema 2018

Een overzicht van alle vergaderingen van gemeenteraad, commissies en presidium.

Burgerinitiatieven

Lees meer over de criteria en hoe de gemeente Asten met u mee denkt om een burgerinitiatief mogelijk te maken.

Aanwezig zijn en spreekrecht

Alle praktische informatie op een rij voor als u een vergadering bij wilt wonen of gebruik wilt maken van uw spreekrecht. 

Wat staat er op de agenda?

Toelichting op de vergaderkalender en hoe u de vergaderstukken in kunt zien.

Website gemeente Asten

Website voor inwoners en ondernemers van Asten. Voor informatie over producten, Online regelen, Iets melden of het maken van een afspraak.

Nieuws

Meer >>

Startbijeenkomst gemeenschapshuis Asten

juni 2018

Na hard werken achter de schermen aan de voorbereidingen voor een (ver)nieuw(d)e gemeenschapshuis,...

Inspraakmogelijkheid Ontwerp toekomstbestendige N279 Veghel-Asten

juni 2018

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van...

Blijf op de hoogte van overheidsnieuws

juni 2018

Vanuit de verschillende overheden zijn er veel berichten die we met u willen delen. Dit zijn...