Detail

Mandaatbesluit bevoegdheden AVG gemeente Asten 2018

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
07.06.2018

Mandaatbesluit bevoegdheden AVG gemeente Asten 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van de gemeente Asten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

 

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2017;

 

besluit:

 

de volgende bevoegdheden te mandateren en deze mandaten op te nemen in het register behorende de bij de bevoegdhedenregeling

 

 

 

Bevoegdheid

Mandaat/machtiging aan

Aanwijzen FG

MT

Aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten omtrent persoonsgegevens

Behandelend ambtenaar onder voorwaarde van verplichte advisering door CISO en PO

Besluiten tot uitvoeren PIA

MT

behandelen verzoeken mbt privacyrechten van betrokkenen

Privacy Officer / JKZ

Bijhouden register van verwerkingen

Privacy Officer

Behandelen beveiligingsincidenten

CISO en Privacy Officer

Melden datalekken bij AP

FG

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 15 mei 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester

Burgemeester van Asten,

mr. H.G. Vos