Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Ommelsbroek 8 te Ommel

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5724AA 8
Publicatiedatum:
05.07.2018

Aanvraag omgevingsvergunning Ommelsbroek 8 te Ommel

(bouwen en milieuneutraal wijzigen)

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Ommelsbroek 8 te Ommel

het gewijzigd uitvoeren van een omgevingsvergunning 18-06-2018

voor het bouwen van een loods

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.