Detail

Verleende omgevingsvergunning Roten 4 te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5721HZ
Publicatiedatum:
05.07.2018

Verleende omgevingsvergunning Roten 4 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Roten 4 te Asten 29-6-2018

het oprichten van een woning

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.