Detail

Verleende omgevingsvergunning Wolfsberg 86 te Asten

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5721HV 86
Publicatiedatum:
05.07.2018

Verleende omgevingsvergunning Wolfsberg 86 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Wolfsberg 86 te Asten

het bouwen van een woning 29-06-2018

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.