Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Snepweg 42 te Heusden

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5725RC
Publicatiedatum:
05.07.2018

Aanvraag omgevingsvergunning Snepweg 42 te Heusden

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Snepweg 42 te Heusden

het oprichten van een woning 29-06-2018

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.