Detail

Mandaatbesluit

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
16.03.2017

Mandaatbesluit

Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten,

 

Gelet op:

 

Het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, het Bedrijfsplan en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

  • 1.

    De algemeen directeur te mandateren en machtigen voor het aangaan en ondertekenen van bewerkersovereenkomsten.  

  • 2.

    De beleidsadviseurs Wmo, Jeugd en BMS in dienst bij de GR Peelgemeenten te mandateren en machtigen voor het aangaan van overeenkomsten met niet gecontracteerde aanbieders.  

  • 3.

    De algemeen directeur te mandateren en machtigen voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten in het kader van financiële bevoorschotting.

 

Deurne, 6 maart 2017,

 

Dagelijks bestuur,

    

H.J. Mak, de voorzitter

H.J. Woltring, de secretaris