Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Dreef 18, kavel 30 te Heusden

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5725DA 19
Publicatiedatum:
05.07.2018

Aanvraag omgevingsvergunning Dreef 18, kavel 30 te Heusden

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Dreef 18, kavel 30 te Heusden

het bouwen van een woning 26-06-2018

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.