Detail

Verleende omgevingsvergunning Gezandebaan 46a te Heusden

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5725TN 46a
Publicatiedatum:
05.07.2018

Verleende omgevingsvergunning Gezandebaan 46a te Heusden

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Gezandebaan 46a te Heusden

het oprichten van een wijnopslagruimte in het golfclubhuis 26-6-2018

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.