Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan - Prins Bernhardstraat te Asten

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5721GB 61
Publicatiedatum:
05.07.2018

Aanvraag omgevingsvergunning Industrielaan - Prins Bernhardstraat te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

Industrielaan - Prins Bernhardstraat te Asten

het bouwen van 19 patiowoningen 29-06-2018

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.