Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Leensel 3 te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5721
Publicatiedatum:
05.07.2018

Aanvraag omgevingsvergunning Leensel 3 te Asten

(milieuneutrale wijziging)

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Leensel 3 te Asten

het plaatsen van een weegbrug voor eigen gebruik 15-06-2018

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.