Detail

WEGVERKEERSLAWAAI

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Postcode en huisnummer:
5724AH 8
Publicatiedatum:
19.07.2018

WEGVERKEERSLAWAAI

WET GELUIDHINDER

 

Besluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de geluidbelasting op de locaties:

- Kloosterstraat (achter Kloosterstraat 8) in Ommel voor het oprichten van 21 woningen;

- Emmastraat 51-53 in Asten voor het herbestemmen en herinrichten van het plangebied.

 

Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde locaties Kloosterstraat en Emmastraat 51-53 niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de A67 (project Kloosterstraat) en Emmastraat (project Emmastraat 51-53).

 

De besluiten tot vaststelling van de hogere waarden liggen met ingang van 20 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

 

Tegen de besluiten tot vaststelling van de hogere waarden kan met ingang van 21 juli 2018 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze hebben ingediend.