Detail

Mandaat Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5611CH 18
Publicatiedatum:
03.08.2018

Mandaat Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het Dagelijks bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;

 

In aanmerking nemende dat in de ambtelijke organisatie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven een personele verschuiving heeft plaatsgevonden in de uitoefening van bevoegdheden;

 

gelet op artikel 33b, van de Wet gemeenschappelijke regelingen 4, gelezen in samenhang met artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven en Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

 

 • 1.

  Alle bij besluit van 1 januari 2014 en 1 mei 2015 verleende mandaten aan de directeur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, in te trekken;

 • 2.

  De interim directeur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven mandaat te verlenen voor het uitoefenen van de hierna, onder 3. genoemde bevoegdheden, onder de navolgende algemene bepalingen:

 • a.

  De verleende mandaten gelden voor zover gehandeld wordt binnen de kaders van de rechtspositieregeling van medewerkers van de Metropoolregio Eindhoven;

 • b.

  De in dit mandaatbesluit opgenomen mandaten worden uitgeoefend met inachtneming van de Algemene mandaatregeling SRE d.d. 1 januari 2014, waarbij SRE gelezen moet worden als Metropoolregio Eindhoven;

 • c.

  Waar in dit besluit gesproken wordt over het nemen van een besluit op een verzoek wordt daarmee zowel het tegemoet komen aan dat verzoek bedoeld als ook het weigeren daarvan, alsmede alle daarmee samenhangende;

 • d.

  Waar in dit besluit aan de interim directeur toestemming wordt gegeven tot het verlenen van een ondermandaat, is die toestemming beperkt tot het verlenen van een ondermandaat aan een afdelingsmanager;

  e. De verleende mandaten hebben zonder uitzondering alleen betrekking op het nemen van primaire besluiten.

 • 3.

  Mandaat wordt verleend voor:

 • 4.

  Dit mandaatbesluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,