Detail

Verleende omgevingsvergunning Loverbosch (fase 2) te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5721PR 2
Publicatiedatum:
16.11.2018

Verleende omgevingsvergunning Loverbosch (fase 2) te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Loverbosch (fase 2) te Asten

het kappen van 1 Es, 1 Els en 4 eikenbomen 08-11-2018

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.