Detail

Aanwijzingsbesluit voor het aangaan van een 5-jarige overeenkomst Collectieve Aanvullende Verzekering

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
05.12.2018

Aanwijzingsbesluit voor het aangaan van een 5-jarige overeenkomst Collectieve Aanvullende Verzekering

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten:

 

 

 

gelet op:

artikel 3 van de door de gemeenteraad in zijn vergadering d.d. 25 september vastgestelde ‘Verordening vestigen uitsluitend recht Collectieve Aanvullende Verzekering’;

 

de bevoegdheid van het college om voor de uitvoering van de Collectieve Aanvullende Verzekering een zorgverzekeraar aan te wijzen;

 

de bevoegdheid van het college om het aangaan en beheren van de overeenkomst te mandateren;

 

 

 

 

 

 

besluit:

 

  • 1.

    De onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep (CZ groep) voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023 aan te wijzen als de partij die de Collectieve aanvullende verzekering aanbiedt.

  • 2.

    De GR Peelgemeenten op te dragen met ingang van 1-1-2019 een 5-jarige overeenkomst aan te gaan met CZ op grond van een uitsluitend recht.

FORMTEXT      

 

 

 

Asten, 25 september 2018

 

 

 

 

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester