Detail

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
05.12.2018

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

 

 

Het MT van de gemeente Asten;

 

 

gelet op de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2018 en artikel 2.1 van de CAR-UWO, artikel 231, tweede lid onderdelen b en c van de

 

 

besluit:

 

voor de

leges,

eenmalig aansluitrecht riolering,

lijkbezorgingsrechten,

marktgelden en

afvalstoffenheffing (uitsluitend voor het kalenderjaar 2018)

 

aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b en c van de Gemeentewet (de heffings- en invorderingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar:

 

 

-de teamleider Financiën.

 

 

Dit besluit treed in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2018. Op deze datum komt het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen van 7 december 2017 te vervallen.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

 

 

Aldus vastgesteld in de MT vergadering van 3 juli 2018.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

MT