Detail

Mandaatbesluit

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
20.12.2018

Mandaatbesluit

Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten,

Gelet op:

Het bepaalde in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening Jeugdhulp;

Besluit:

De gebiedsmanagers van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren te mandateren voor het toekennen/verstrekken dan wel weigeren van een individuele voorziening jeugdhulp na toegang via huisarts, medisch specialist en jeugdarts.

Deurne, 3 december 2018

Dagelijks bestuur,

H.J.Mak

de voorzitter

N. Sabir

de secretaris