Detail

Wijziging CAR UWO artikel 3:29:1 Lokaal beleid doelen IKB Asten 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
24.12.2018

Wijziging CAR UWO artikel 3:29:1 Lokaal beleid doelen IKB Asten 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gezien de instemming van de OR;

 

gelet op de CAR-UWO gemeente Asten 2017

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de Wijziging CAR UWO artikel 3:29:1 Lokaal beleid doelen IKB Asten 2019

 

 

Artikel 1  

Artikel 3:29:1 wordt als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst:

 • 1.

  Vakbondscontributie tot een maximum van € 200 per jaar fiscaal vrijgesteld doordat de werkgever vrije ruimte onder de werkkostenregeling hiervoor ter beschikking stelt. Voor start van de besteding wordt een bewijsstuk ingeleverd.

 • 2.

  Eenmaal in de drie jaar een fiets met eventueel accessoires en verzekering voor woon-werkverkeer tot een maximum van € 750 fiscaal vrijgesteld doordat de werkgever vrije ruimte onder de werkkostenregeling hiervoor ter beschikking stelt.

  • a.

   De medewerker dient te verklaren dat hij de fiets op meer dan de helft van zijn werkdagen gebruikt.

  • b.

   Gebruik voor woon-werkverkeer wordt aannemelijk geacht indien de woonwerkafstand 15 kilometer of minder bedraagt.

  • c.

   Jaarlijks kunnen 15 medewerkers deelnemen.

  • d.

   Voor start van de besteding wordt een bewijsstuk (factuur en betalingsbewijs) ingeleverd.

 • 3.

  Vergoeding woon-werkverkeer. Voor zover de medewerker geen vergoeding woon-werkverkeer van de werkgever ontvangen heeft, kan de medewerker zijn IKB besteden aan een vergoeding woon-werkverkeer. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer voor maximaal 214 reisdagen per jaar voor degene die op 5 dagen werkt.

 • 4.

  Voor het sparen in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling zoals vermeld in hoofdstuk 6a. De medewerker overlegt de onderliggende levensloop-overeenkomst voor inleg op zijn levenslooprekening of –verzekering. Waarna de gemeente uit zijn IKB de inleg overmaakt.

 • 5.

  ABP Extra pensioen voor zover de medewerker over voldoende fiscale ruimte beschikt. De medewerker overlegt een verklaring van de fiscale ruimte van het ABP. Waarna de gemeente uit zijn IKB de inleg overmaakt.

 • 6.

  Wijzigingen in de fiscale voorschriften werken direct en onverkort door in het lokale beleid, zie daarvoor ook artikel 3:33.

 

Nieuwe tekst:

 

1. Vakbondscontributie óf BMI-bonus tot een maximum van € 200 per persoon per jaar fiscaal vrijgesteld doordat de werkgever vrije ruimte onder de werkkostenregeling hiervoor ter beschikking stelt. Voorafgaand aan de besteding wordt een bewijsstuk ingeleverd. Hieruit moet blijken dat de besteding betrekking heeft op: de vakbondscontributie óf het behoud/verbetering van de gezondheid waaronder het BMI (aankopen bijvoorbeeld gericht op: voeding, sport , beweging en geestelijke gezondheid).

 • 2.

  Vergoeding woon-werkverkeer. Voor zover de medewerker geen vergoeding woon-werkverkeer van de werkgever ontvangen heeft, kan de medewerker zijn IKB besteden aan een vergoeding woon-werkverkeer. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer voor maximaal 214 reisdagen per jaar voor degene die op 5 dagen werkt.

 • 3.

  Voor het sparen in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling zoals vermeld in hoofdstuk 6a. De medewerker overlegt de onderliggende levensloop-overeenkomst voor inleg op zijn levenslooprekening of –verzekering. Waarna de gemeente uit zijn IKB de inleg overmaakt.

 • 4.

  ABP Extra pensioen voor zover de medewerker over voldoende fiscale ruimte beschikt. De medewerker overlegt een verklaring van de fiscale ruimte van het ABP. Waarna de gemeente uit zijn IKB de inleg overmaakt.

 • 5.

  Wijzigingen in de fiscale voorschriften werken direct en onverkort door in het lokale beleid, zie daarvoor ook artikel 3:33.

 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treed in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 3. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging CAR UWO artikel 3:29:1 Lokaal beleid doelen IKB Asten 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 27 november 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester