Detail

Geweigerde omgevingsvergunning (fase 1) Gezandebaan 39 te Heusden

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5725TM 39
Publicatiedatum:
27.12.2018

Geweigerde omgevingsvergunning (fase 1) Gezandebaan 39 te Heusden

Betreffende: het veranderen en in werking hebben van een inrichting (milieu)

De volgende geweigerde omgevingsvergunning (fase 1) is verzonden op genoemde datum:

 

Gezandebaan 39 te Heusden

het veranderen van een inrichting 20-12-2018

 

Het besluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 28 december 2018 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving ter inzage.

 

Tegen het besluit om de omgevingsvergunning te weigeren kan, met ingang van de dag na de ter inzage legging van het besluit, gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend of door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.