Detail

Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BSOB 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
17.12.2018Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BSOB 2019

De directeur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB);

 

gelet op:

- artikel 123, derde lid, letter b en artikel 124, vijfde lid, letter a, van de Waterschapswet;

- artikel 231, tweede lid, letter b en artikel 232, vierde lid, letter a, van de Gemeentewet;

- artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

- de artikelen 28, 29, 30 en 40 lid 12 van de gemeenschappelijke regeling;

- artikel 1 lid 8 en 10 van het mandaatbesluit Directeur BSOB.

 

besluit:

Artikel 1 Heffingsambtenaar

Als ambtenaar bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet en artikel 232, vierde lid, onderdeel a van de Gemeentewet, aan te wijzen: het Afdelingshoofd Data en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

- het Afdelingshoofd Klant;

- de directeur.

Artikel 2 Invorderingsambtenaar

Als ambtenaar bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel b van de Waterschapswet en artikel 232, vierde lid, onderdeel b van de Gemeentewet aan te wijzen: het Afdelingshoofd Klant en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

- het Afdelingshoofd Data;

- de directeur.

Artikel 3 WOZ-ambtenaar

Als ambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken aan te wijzen: het Afdelingshoofd Data en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

- het Afdelingshoofd Klant;

- de directeur.

Artikel 4 Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 en kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar’.

  • 2.

    Het aanwijzingsbesluit van 2 augustus 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding.

Oss, 11 december 2018.

de directeur,

M. Vrisou van Eck