Detail

Uitvoeringsregels kosteloos huwelijk / geregistreerd partnerschap 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
01.03.2019Uitvoeringsregels kosteloos huwelijk / geregistreerd partnerschap 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

- gelet op artikel 4, eerste lid, Wet rechten burgerlijke stand en

- gelet op artikel 6, vierde lid van het Reglement Burgerlijke Stand 2018

 

overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de kosteloze voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap;

 

besluit:

 

vast te stellen Uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2019

 

Artikel 1. Inleiding

Iedere gemeente met meer dan 10.000 inwoners is volgens de wet (artikel 4, eerste lid, Wet rechten burgerlijke stand) verplicht ten minste twee tijdstippen beschikbaar te stellen om kosteloos te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De gemeente moet bij een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap minimaal "een kosteloze 'ceremonie' houden die invulling geeft aan het wettelijk recht gratis te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan”.

 

 

Artikel 2. Uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Aan de invulling van een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap, als bedoeld in artikel 1, zijn de volgende criteria verbonden:

 • 2.

  Tijdens ‘de kosteloze ceremonie’ zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot het opmaken van de akte en het geven van het ‘jawoord’ en ondertekenen van de akte bij een huwelijk en het tekenen van de akte bij een geregistreerd partnerschap;

 • 3.

  Voorafgaand aan de ceremonie vindt er géén gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zal gaan voltrekken;

 • 4.

  De huwelijksvoltrekking duurt in totaal maximaal 10 minuten;

 • 5.

  Er wordt geen toespraak gehouden;

 • 6.

  Er wordt geen bode ingezet;

 • 7.

  Het huwelijk of geregistreerde partnerschap wordt voltrokken in “Spreekkamer hal” van het gemeentehuis; er wordt dus geen gebruik gemaakt van de trouwzaal;

 • 8.

  In de daarvoor beschikbare gestelde ruimte mogen maximaal 5 personen (inclusief het bruidspaar en de twee getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand) aanwezig zijn;

 • 9.

  Het huwelijk of het geregistreerde partnerschap zal worden voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Asten;

 • 10.

  Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of het partnerschap zal sluiten;

 • 11.

  Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals bijvoorbeeld een toespraak, het afspelen van muziek, het drinken van champagne of bijvoorbeeld het verstrooien van rijst, bloemblaadjes, confetti e.d. is niet toegestaan.

 • 12.

  Er is geen gelegenheid voor het wisselen van ringen.

 

Artikel 4. Hardheidsclausule

De gemeente Asten handelt overeenkomstig deze uitvoeringsregels, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De uitvoeringsregels treden in werking op 1 maart 2019 en gelden voor kosteloze huwelijken/geregistreerde partnerschappen die vanaf 1 maart 2019 worden aangevraagd.

 • 2.

  De uitvoeringsregels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsregels kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 19 februari 2019.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester