Detail

Beleidsregel Sport- en cultuurvoucher

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
18.01.2017

Beleidsregel Sport- en cultuurvoucher

 

Beleidsregel Sport- en cultuurvoucher

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

In aanmerking nemende dat:

 • -

  het college van Burgemeester en Wethouders op 1 september 2016 heeft besloten structureel € 6.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitgifte van sport- en cultuurvouchers voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen;

 • -

  het wenselijk is beleidsregels op te stellen over de uitgifte van sport- en cultuurvouchers;

   

besluit:

 

Vast te stellen de Beleidsregel Sport- en cultuurvoucher

 

Artikel 1. Sport- en cultuurvoucher

 • a.

  Het college is bevoegd om sport- en cultuurvouchers uit te geven.

 • b.

  De voucher vertegenwoordigt een maximale waarde van € 200,00 (zegge tweehonderd euro) per voucher.

 • c.

  Een sport- of cultuurvoucher wordt per kind slechts 1x per verenigingsjaar verstrekt.

 • d.

  Het is niet mogelijk om zowel een sportvoucher als een cultuurvoucher per jaar per kind te ontvangen.

Artikel 2. Doelgroep

In aanmerking komen jongeren van 4 t/m 18 jaar die wonen in een gezin waarvan het totaal inkomen maximaal 110% van het sociaal minimum bedraagt.

De contributie wordt betaald tot en met het jaar waarin de jongere 18 wordt.

Artikel 3 Aanbieders

Alleen officiële en aangesloten verenigingen kunnen een sport- of cultuurvoucher accepteren. Een particuliere aanbieder mag geen sport- of cultuurvoucher accepteren.

Artikel 4. Uitvoering

Een aanvraag kan worden ingediend bij ‘de Peelgemeenten’ via het steunpunt Guidoasten. Contributie wordt vergoed tot een maximum bedrag van € 200,-

Artikel 5. Overgangsregeling

Tot en met 2016 is de contributie van de aangesloten verenigingen vergoed zonder een maximum bedrag vast te stellen. Met ingang van 2017 wordt de contributie vergoed tot een maximaal bedrag van € 200,-. Voor de reeds deelnemende verenigingen geldt een overgangsregeling waarbij de contributie in 2017 wordt vergoed zoals in voorgaande jaren is gebeurd. Vanaf 2018 geldt voor alle verenigingen de regeling zoals genoemd in artikel 4.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: de Beleidsregel Sport- en cultuurvoucher

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 14 december 2016.

college van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.W. Verberkt

Secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester