Detail

Ondermandaatbesluit Algemene Verordening Gegevensbescherming BSOB

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
25.04.2019Ondermandaatbesluit Algemene Verordening Gegevensbescherming BSOB

De directeur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB);

 

gelet op:

- artikel 3 en artikel 4 van de mandaatregeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant 2014;

- artikel 1 lid 3 van het mandaatbesluit Directeur BSOB.

 

besluit:

Artikel 1  

Ondermandaat te verlenen aan de CISO aangaande:

  • a.

    Besluiten tot het doen van een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of een mededeling aan de betrokkene(n) over een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens op grond van artikel 33 en 34 AVG;

  • b.

    Besluiten tot het toekennen of afwijzen van een verzoek van een betrokkene tot uitoefening van rechten onder de AVG op grond van artikel 15 t/m 22 AVG.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit AVG BSOB’.

Oss, 18 april 2019.

Namens het Dagelijks Bestuur van BSOB,

de directeur,

M. Vrisou van Eck