Detail

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Heusden kermis

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Postcode en huisnummer:
5725
Publicatiedatum:
02.05.2019Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Heusden kermis

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Asten maakt bekend dat, volgens het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (artikel 34),

in verband met de organisatie van Heusden kermis in het belang van de verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het afsluiten van onderstaande weggedeeltes voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen:

 

Burgemeester en wethouders van Asten;

 

gelet op bepaalde in het raadsbesluit van 28 november 1995 (nr. 10);

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 

OVERWEGENDE:

 

Dat het voor de veiligheid van bezoekers van Heusden kermis noodzakelijk is om het gedeelte Voorste Heusden tussen het Vorstermansplein en de Patrijsweg volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Dat de parkeerplaats op het Vorstermansplein van woensdag 12 juni 2019 08.00 uur tot en met 19 juni 2019 afgesloten zal worden evenals de ventweg Meijelseweg vanaf het Vorstermansplein tot aan de Pastoor Arnoldstraat, gedeelte Vorstermansplein vanaf de ventweg Meijelseweg tot en met pand Vorstermansplein 24 ten behoeve van het opbouwen van de kermis.

Dat het betreffende gedeelte Voorste Heusden tenminste afgesloten zal worden van donderdag 13 juni 2019 van 08.00 uur tot dinsdag 18 juni 2019 en zoveel langer of korter dan noodzakelijk is voor de veiligheid van de bezoekers.

Dat de omleidingsroute voor vrachtverkeer via de route Heesakkerweg–Waardjesweg-Antoniusstraat–Heistraat-Meijelseweg en vice versa zal lopen.

Dat de omleidingsroute voor het overige verkeer via de route Voorste Heusden-Vlinkert-Meijelseweg en vice versa zal lopen.

Dat het ten behoeve van de doorstroming op Patrijsweg en Vlinkert wenselijk is om een parkeerverbod in te stellen op deze wegen en wel aan de noordzijde (oneven huisnummers) van de Vlinkert en aan de oostzijde (even huisnummers) van de Patrijsweg.

Dat gelet op het bepaalde in art. 3 e.v. van de BABW en in art. 15 van de WVW 1994, dit kan geschieden door plaatsing en vervolgens verwijdering van verkeerstekens zijnde verkeersborden, namelijk C01 en E01 van bijlage I behorende bij het RVV 1990 en diverse omleidingsborden.

Dat gelet op art. 34 e.v. van de BABW, het een tijdelijk verkeersbesluit betreft.

Dat gelet op het bepaalde in art. 2 van de WVW 1994, deze maatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, de bruikbaarheid van de weg, het beschermen van weggebruikers en het waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Dat gelet op het bepaalde in het raadsbesluit van 28 november 1995 (nr. 10) gelet op art. 18 van de WVW 1994, de bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit is gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

Dat gelet op het bepaalde in art. 26 van de BABW, dit verkeersbesluit bekendgemaakt moet worden op www.overheid.nl.

Dat gelet op het bepaalde in art. 24 van de BABW, hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politie.

 

BESLUITEN:

 

In verband met de veiligheid van bezoekers van Heusden Kermis 2019, de Voorste Heusden tussen het Vorstermansplein en de Patrijsweg tijdelijk af te sluiten op de volgende dagen en tijdstippen, en zoveel langer of korter dan noodzakelijk is voor de veiligheid van bezoekers:

Donderdag 13 juni 2019 van 08.00 uur tot en met woensdag 19 juni 2019 18.00 uur.

 

De parkeerplaats op het Vorstermansplein af te sluiten van woensdag 12 juni 2019 tot en met woensdag 19 juni 2019 evenals de ventweg Meijelseweg vanaf het Vorstermansplein tot aan de Pastoor Arnoldstraat en gedeelte Vorstermansplein vanaf de ventweg Meijelseweg tot en met pand Vorstermansplein 24a ten behoeve van het opbouwen van de kermis.

 

De omleidingsroute voor vrachtverkeer via de Heesakkerweg-Waardjesweg, Antoniusstraat-Heistraat-Meijelseweg en vice versa te laten lopen.

 

De omleidingsroute voor het overige verkeer via de Voorste Heusden-Vlinkert-Meijelseweg en vice versa te laten lopen.

 

In verband met de doorstroming op Patrijsweg en Vlinkert een parkeerverbod in te stellen op deze wegen en wel aan de noordzijde van de Vlinkert (oneven huisnummers) en aan de oostzijde van de Patrijsweg (even huisnummers).

 

Over te gaan tot plaatsing en vervolgens verwijdering van verkeerstekens zijnde verkeersborden, namelijk C01 en J16 van bijlage I behorende bij het RVV 1990 en diverse omleidingsborden.

 

Dit verkeersbesluit de eerstvolgende dag na publicatie op www.overheid.nl in werking te laten treden, de einddatum van het besluit is vastgesteld op 19 juni 2019.

 

 

Asten, 30 april 2019