Detail

Aanwijzingsbesluit ambtenaren burgerlijke stand gemeente Asten 2019

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Postcode en huisnummer:
5721GJ 3
Publicatiedatum:
06.05.2019Aanwijzingsbesluit ambtenaren burgerlijke stand gemeente Asten 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Besluit Burgerlijke Stand en het Reglement Burgerlijke Stand 2018 van de gemeente Asten;

 

besluit:

 

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit ambtenaren burgerlijke stand gemeente Asten 2019.

 

Artikel 1 Ambtenaren Burgerlijke Stand

 • 1.

  De volgende personen worden benoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand:

 • a.

  Mevrouw M.J.F. van Eijk

 • b.

  Mevrouw H.M. van den Hurk – Loomans

 • c.

  Mevrouw J.W. van Meijl

 • d.

  Mevrouw N. Nijnens – Kivits

 • e.

  Mevrouw H.M.A. van Oosterhout

 • f.

  Mevrouw A.W.P.P. van de Waarsenburg - Coolen

 • 2.

  De benoeming is geldig gedurende de termijn dat bovenstaande medewerkers werkzaam zijn bij de gemeente Asten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 3 Citeertitel  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ambtenaren burgerlijke stand gemeente Asten 2019.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten op 24 april 2019.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester