Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Meijelseweg 21 te Heusden

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5725
Publicatiedatum:
09.05.2019Aanvraag omgevingsvergunning Meijelseweg 21 te Heusden

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

 

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Meijelseweg 21 te Heusden

het realiseren en gebruiken van een gesloten 03-04-2019

bodemenergiesysteem

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.