Detail

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Asten kermis

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Postcode en huisnummer:
5721GE
Publicatiedatum:
06.06.2019Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Asten kermis

 

Het college van burgemeester en wethouders van Asten, gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990); maakt bekend de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:

 

Tijdens Asten Kermis 2019, ten behoeve van de algemene veiligheid van voetgangers op het kermisterrein en bereikbaarheid voor hulpdiensten van het kermisterrein, het volgende gebied volledig af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers van 10 juli 2019 tot en met 17 juli 2019:

 

Gedeelte Prins Bernhardstraat, gedeelte Emmastraat, Kleine Marktstraat, Marktstraat, Markt, Burgemeester Frenckenstraat, Koningsplein en Julianastraat;

 

Op onderstaande locaties, data en tijdstippen fysieke afsluitingen te plaatsen:

 

Dinsdag 9 juli 2019 (vanaf 23.00 uur t/m woensdagochtend 17 juli 2019 05.00 uur);

Koningsplein t.h.v. Wilhelminastraat;

Koningsplein t.h.v. Driehoekstraat/Monseigneur Den Dubbeldenstraat;

Burgemeester Wijnenstraat t.h.v. Burgemeester Ruttenplein;

Julianastraat t.h.v. Deken van Pelthof en Kleine Marktstraat;

Kleine Marktstraat t.h.v. Julianastraat en Deken van Pelthof;

Emmastraat t.h.v. Kleine Marktstraat;

Julianastraat t.h.v. Deken Meijerstraat (vooraankondiging);

Prins Bernhardstraat t.h.v. parkeerpleintje tussen Burgemeester Frenckenstraat, Prins Bernhardstraat. Burgemeester Frenckenstraat t.h.v. parkeerdek Midas;

 

Bevoorrading Midas winkels

Om ontsluiting van het vrachtverkeer i.v.m. bevoorrading van Midas winkels mogelijk te maken, wordt het Eeuwig Levenplein beschikbaar gesteld. Het vrachtverkeer kan tijdens de kermis gebruik blijven maken van de doorgang op het plein.

 

Over te gaan tot plaatsing en vervolgens verwijdering van verkeerstekens zijnde verkeersborden, onderborden, namelijk C01 en 0517 van bijlage I behorende bij het RVV 1990 en diverse omleidingsborden.