Detail

Verleende omgevingsvergunning Marialaan 15 te Ommel

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5724AB
Publicatiedatum:
13.06.2019Verleende omgevingsvergunning Marialaan 15 te Ommel

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Marialaan 15 te Ommel

het bouwen van een woonhuis en het plaatsen van een carport 29-05-2019

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.