Detail

VERKEERSBESLUIT OPHEFFEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS IN DE JULIANASTRAAT, ASTEN

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Postcode en huisnummer:
5721GK 17
Publicatiedatum:
17.07.2019VERKEERSBESLUIT OPHEFFEN GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS IN DE JULIANASTRAAT, ASTEN

Logo Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

Gelet op:

 • -

  hun vigerend Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente Asten een verzoek ontvangen heeft voor het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 91-JSH-8 in de Julianastraat te Asten;

 • -

  de aanvrager van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats niet meer in een auto rijdt en haar gehandicaptenparkeerkaart heeft ingeleverd;

 • -

  dit verzoek is getoetst en goedgekeurd door de verkeerskundige van de gemeente Asten;

 • -

  de aanwezigheid van voldoende openbare parkeerplaatsen in de Julianastraat wenselijk is;

 • -

  er overleg is geweest met de korpschef van het betrokken regio eenheid van de Politie Oost-Brabant.

Besluit:

1. Tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 91-JSH-8 in de Julianastraat te Asten door middel van het verwijderen van verkeersbord E6 en het onderbord met daarop het kenteken;

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening met het tekeningnummer 2019043563.

 

Asten, 9 juli 2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten

Namens deze, ing. W.F.L. Moors

Beleidsmedewerker Verkeer

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking, bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG, Asten.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.