Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Meerkoetweg 15 te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5721PV 15
Publicatiedatum:
25.07.2019Aanvraag omgevingsvergunning Meerkoetweg 15 te Asten

Het veranderen van een inrichting (milieu)

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (Natura 2000)

 

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Meerkoetweg 15 te Asten

het aanvragen van een milieuvergunning 28-06-2019

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.