Detail

Verleende omgevingsvergunning Hogeweg 11 te Ommel

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5724AJ
Publicatiedatum:
05.08.2019Verleende omgevingsvergunning Hogeweg 11 te Ommel

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Hogeweg 11 te Ommel

het uitbreiden van een woning 1 augustus 2019

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.