Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Ommelse Bos 5 te Ommel

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5724AZ 5a
Publicatiedatum:
06.08.2019Aanvraag omgevingsvergunning Ommelse Bos 5 te Ommel

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Ommelse Bos 5 te Ommel

het verbouwen van het hoofdgebouw tbv brandcompartimering 22-07-2019

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.