Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Loverbosch ong. te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5721PR 6
Publicatiedatum:
09.08.2019Aanvraag omgevingsvergunning Loverbosch ong. te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Loverbosch ong. te Asten

het bouwen van 41 woningen 05-07-2019

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.