Detail

Aanvraag omgevingsvergunning Bluijssens Broekdijk 20 te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | aanvraag
Postcode en huisnummer:
5721RN 20
Publicatiedatum:
13.08.2019Aanvraag omgevingsvergunning Bluijssens Broekdijk 20 te Asten

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Bluijssens Broekdijk 20 te Asten 30-04-2019

het wijzigen van huisvestingssystemen, dieraantallen en ventilatiesystemen

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.