Detail

Verleende omgevingsvergunning Dijkstraat - Heesakkerweg te Asten

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Postcode en huisnummer:
5721JR 54
Publicatiedatum:
09.09.2019Verleende omgevingsvergunning Dijkstraat - Heesakkerweg te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

 

Dijkstraat - Heesakkerweg te Asten

het kappen van bomen 05-09-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.