Detail

MANDAATBESLUIT GGD

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
29.06.2017

MANDAATBESLUIT GGD

 

BENOEMEN GEMEENTELIJK LIJKSCHOUWERS

Burgemeester en Wethouders van Asten

gelet op de Gemeentewet, de Wet op de lijkbezorging en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten

de directeur van de GGD Brabant Zuidoost te mandateren voor het benoemen van de gemeentelijke lijkschouwers. De directeur blijft bij het nemen van deze besluiten binnen de kaders van de wet en zorgt voor de plaatsing van een actuele lijst van gemeentelijk lijkschouwers op de website van de GGD.

Asten, juni 2017

college van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester