Burgerinitiatieven

 • De gemeente Asten verwelkomt initiatieven van haar inwoners.
 • Graag denken wij met u mee om deze burgerinitiatieven mogelijk te maken.
 • Er is een beperkt budget beschikbaar om burgerinitiatieven ondersteunen.
 • Het is de bedoeling dat initiatiefnemers zelf bereid zijn om er tijd en energie in te steken.

Criteria

Niet elk project of idee is een burgerinitiatief. Elk binnengekomen burgerinitiatief toetsen wij op:

 • nut voor de gemeenschap
 • draagvlak
 • impact op de omgeving
 • uitvoerbaarheid
 • haalbaarheid
 • kosten 
 • geldende wet- en regelgeving.

Afgeronde en lopende burgerinitiatieven 

 • Kinderdisco Asten
 • Bushokje Meijelseweg in Heusden
 • Renovatie Processiepark Ommel
 • Opstarten Alzheimercafé Peelland
 • Realiseren zorghuis Heusden
 • Renovatie Vorstermansplein Heusden
 • Eén Gemeenschapshuis in Asten

In 2018 zullen wij burgerinitiatieven evalueren en spelregels voor de toekomst definiëren. Samen maken wij Asten, Heusden en Ommel toch een beetje mooier.

Meer weten?

Wilt u meer weten, neem dan contact op met mevr. J. Meulendijks, tel (0493) 671 212 of e-mail.