Algemene informatie verkiezingen

Kiesgerechtigdheid

Je mag gaan stemmen als je:

 • op de dag van kandidaatstelling in Nederland woont;
 • niet-EU inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven;
 • op de dag van stemming de leeftijd van achttien jaar hebt bereikt.

Stembureaus

 • De openingstijden van de stembureaus zijn van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.
 • Kijk op de website van Stemwegwijzer voor de exacte locatie van het dichtsbijzijnde stembureau
 • Stembureaus gemeente Asten:
Overzicht van stemlokalen
naam locatieadres locatie
Woonzorgcentrum De LisseDeken Meijerstraat 1 Asten
Soosgebouw D'n DisselBeatrixlaan 21 Asten
Dienstencentrum de BeiaardPastoor de Kleijnhof 21 Asten
Basisschool St. LambertusZonnehof 2  Asten
GemeentehuisKoningsplein 3 Asten
Verenigingsgebouw PolderhonkBergweg 26 Asten
Basisschool ToverkruidDalkruid 23 Asten
Gemeenschapshuis de KluisKluisstraat 19 Ommel
Hart van HeuzePastoor Arnoldstraat 3 Heusden

Versturen stempassen/kandidatenlijsten

 • Rond 1 maart ontvangt u uw stempas en de kandidatenlijsten.
 • Hebt u nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt geraakt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen bij het Klant Contact Centrum.
 • Aanvragen kan schriftelijk tot vijf dagen vóór de verkiezingsdatum of tot één dag voor de verkiezingsdatum vóór 12 uur aan de balie van het gemeentehuis. 

Stemmen in een willekeurig stembureau

 • Kiezers kunnen met hun stempas hun stem uitbrengen in een willekeurig stembureau binnen hun gemeente.
 • U kunt voor de gemeenteraadsverkiezing niet in een andere gemeente stemmen. Voor het referendum kunt u wel een kiezerspas aanvragen (PDF, 67 kB) , zodat u in een andere gemeente kunt gaan stemmen.

Identificatieplicht

 • Kiezers die hun stem uitbrengen moeten zich legitimeren.
 • De kiezer kan zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlandse paspoort of een rijbewijs.
 • U mag stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is. Bij geldig tot moet dan staan 22 maart 2013 of een latere datum.

Iemand anders laten stemmen

 • Indien u als stemgerechtigde burger niet zelf kunt stemmen, dan kunt u een andere stemgerechtigde volmacht geven om namens u te stemmen.

Volmacht

 • Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht
 • De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen

Onderhandse volmacht

 • Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen
 • De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:
  • dat het een kopie is
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft
  • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Intrekken onderhandse volmacht

 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch zelf kan/wil gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen

Schriftelijke volmacht

 • Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen
 • Voor dit verzoekschrift gebruikt u het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 20 kB) . De kiezer en degene die hij machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen

Intrekken schriftelijke volmacht

 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard
 • Het volgnummer van zijn stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen of een vervangende stempas krijgen

Maximaal 2 volmachten

 • De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen
 • De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen

Plakbeleid

 • Raadpleeg het aanplakbeleid (PDF, 130 kB)  om te weten waar en op welke manier u borden en affiches mag aanbrengen voor de verkiezingen.