Provinciale Staten

Samenstelling en taak

  • Nederland telt twaalf provincies.
  • In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten.
  • Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.
  • Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
  • De voornaamste taak is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door Gedeputeerde Staten.
  • Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. 

Provinciale Staten verkiezing 2018

  • Op woensdag 20 maart 2019 vindt de Provinciale Staten verkiezing plaats.
  • De leden van de provinciale staten worden eenmaal in de vier jaar rechtstreeks gekozen.
  • Hiervoor was de verkiezing op 18 maart 2015.