Referendum

Raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  • Op woensdag 21 maart 2018 hebben zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats gevonden.

    Definitieve uitslag raadgevend referendum 21-03-2018

    Kennisgevingen