Waterschap

Samenstelling en taak

  • Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.
  • Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.
  • Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap.
  • Politieke partijen en belangenorganisaties kunnen meedoen aan de waterschapsverkiezingen.

Waterschapsverkiezing 2019

  • Op woensdag 20 maart 2019 vindt de Waterschapsverkiezing plaats.
  • De verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in Nederland worden tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen.
  • De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats.