Nieuws

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

11 december 2018

Graag nodigt het gemeentebestuur van Asten alle inwoners, relaties en besturen van verenigingen uit voor de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 9 januari 2019.U bent van 19.30 tot 22.00 uur van harte welkom in gemeenschapshuis De Klepel, Kerkstraat te...

Meldingen Activiteitenbesluiten

11 december 2018

De volgende meldingen zijn ingediend op genoemde data:• Achterbos 14 te Asten het starten van een inrichting 17-06-2018• Florapark 1 te Asten  het veranderen van de inrichting 01-10-2018  Voor een mondelinge toelichting op bovengenoemde stukken,...

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

11 december 2018

Het is heel belangrijk om een goede (aanvullende) zorgverzekering te hebben. Zeker als u regelmatig medische zorg nodig hebt. Sociaal Team Asten kan u daarbij helpen. U kunt een aanvraag indienen tot 31 december 2018. Als u niet zo’n hoog inkomen...

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 13 december

11 december 2018

Op donderdag 13 december 2018 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten aan het Koningsplein 3 en begint om 20.00 uur. Bezwaarschrift tegen het besluit van 21 september...

Berichtgeving Eigen Huis over OZB daling Asten

07 december 2018

Vereniging Eigen Huis schrijft in haar publicatie van 6 december dat de gemeente Asten hoort tot de 25 gemeenten waar de OZB omlaag gaat, terwijl de landelijke trend is dat deze juist stijgt. De daling van 8% waar Vereniging Eigen huis over spreekt...

Raadsvergadering 11 december

30 november 2018

In december vergadert de raad op 11 december . De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 11 december: Raadsvergaderingagenda Raadsvergadering U bent van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Wilt u...

Altijd op de hoogte blijven van nieuws en actualiteiten? Volg ons op social Media!

26 november 2018

Dagelijks lezen over nieuwe projecten, bijeenkomsten, ontwikkelingen, afvalinzameling, verkeersmaatregelen, initiatieven, nieuws uit het sociaal domein, werkbezoeken van onze collegeleden en nog veel meer: Facebook: @gemeenteastenTwitter: @Gemeente...

Hondentoilet Jasmijnstraat vervangen door GEPP

26 november 2018

ten.nlIn de Jasmijnstraat hebben we het hondentoilet vervangen door een GEPP-afvalbak. Een GEPP is een speciale afvalbak voor hondenpoep die is aangesloten op het riool. Dit voorkomt stankoverlast. We gaan de komende jaren alle hondentoiletten...

Commissievergaderingen november 2018

13 november 2018

In november vergaderen de commissies op de onderstaande dagen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. 19 november: Raadscommissie Burgersagenda commissie Burgers20 november: Raadscommissie Ruimte agenda commissie...

PMD zakken op meerdere plaatsen beschikbaar

05 november 2018

Zakken voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankkartons) zijn sinds kort ook verkrijgbaar bij de servicebalie van de Albert Heijn in de Midas en de VVV. Daarnaast vindt u ze ook op de bekende locaties zoals bij het Klant...