Nieuws

Vertrokken met onbekende bestemming en uitgeschreven uit de basisadministratie

16 juni 2019

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.38 of 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger...

Overlast eikenprocessierups begonnen

16 juni 2019

Het overlastseizoen van de eikenprocessierups is begonnen. Dat meldt het Eikenprocessierups Kenniscentrum. De rupsen hebben vanaf half mei de brandharen, die voor veel overlast kunnen zorgen bij mensen en dieren. Door de aanhoudende warmte van april...

Bezwaarschriftencommissie

16 juni 2019

Donderdag 20 juni 2019 is er een openbare hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Asten aan het Koningsplein 3 en begint om 20.00 uur. 20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het...

Zes Peelgemeenten gaan Damoclesbeleid ook toepassen bij voorbereidende criminele handelingen

16 juni 2019

De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid). De...

Resultaten enquête financieel beleid

16 juni 2019

Onlangs hebben wij via TIP Asten en via onze website een enquête uitgezet over  mogelijke bezuinigingsmaatregelen. De respons op deze enquête was hoog, namelijk 482. Een mooi resultaat. Bekijk de resultaten van de enquête.  Thema-avond...

Thema-avond gevolgen bezuinigingen

16 juni 2019

Op woensdag 19 juni a.s. vanaf 19.30 uur organiseert de gemeenteraad een themabijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. De avond is bedoeld voor verenigingen en organisaties die bericht hebben ontvangen dat zij mogelijk betrokken worden bij...

Tweede ronde vaccinatiecampagne meningokokkenziekte

16 juni 2019

Sinds dinsdag 11 juni 2019 is de tweede periode van de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte in onze regio gestart. Alle jongeren geboren in 2003 en 2005 ontvangen een uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte....

Kermis Heusden 2019

16 juni 2019

Het Vorstermansplein in Heusden staat van 14 juni tot en met 18 juni 2019 weer in het teken van de jaarlijkse kermis. Net als vorig jaar staan de attracties op het plein en aan de straatkant waarmee het een mooi geheel vormt met de horeca. Er is een...

Informatieavonden N279 Veghel- Asten

16 juni 2019

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten is eind2018 vastgesteld. Het doel is een toekomstbestendige N279. Dit is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar houden...

Proef verruiming sluitingstijden horeca

14 juni 2019

Op 16 mei 2019 hebben de gemeente Asten en de horeca het convenant ondertekend. In het convenant staan de gemaakte afspraken waaraan de partijen zich dienen te houden gedurende de pilot. De pilot heeft een looptijd van een jaar en eindigt op 15 mei...