Meepraten over arbeidsmigrantenbeleid

Geplaatst op donderdag 10 januari 2019
Afbeelding van vrouw met vragenlijst

De gemeente Asten start met de voorbereiding van nieuw beleid voor arbeidsmigranten. Het gaat dan om zaken als huisvesting en integratie. Wij willen met drie informatiebijeenkomsten in de drie kernen input ophalen voor dit beleid.

Daarvoor willen wij met u als inwoner en met belangrijke ketenpartners zoals werkgevers, uitzendbureaus, belanghebbende organisaties (ZLTO), dorpsraden/-overleggen, wijkagent, deskundigen en arbeidsmigranten van gedachten wisselen over dit thema.  

De bijeenkomsten staan onder voorzitterschap van een extern gespreksleider. Via een interactieve bijeenkomst met uitgenodigde partijen en publiek begeleidt hij de avond. Na een informatieve eerste sessie splitsen we de groep op om zich te buigen over enkele specifieke punten. Daarna is er een korte terugkoppeling.

Data avonden Heusden, Asten en Ommel

De avonden zijn op:

  • donderdag 24 januari 2019 tussen 20.00 – 22.00 uur, Hart van Heuze, Heusden  
  • maandag 28 januari 2019 tussen 20.30 – 22.30 uur, De Klepel, Asten
  • donderdag 7 februari 2019 tussen 20.00 – 22.00 uur, De Kluis, Ommel

Verhinderd? Vul dan de online enquête in!

Vanaf 10 januari 2019 kunt u over dit thema ook een enquête invullen via onze website. Inwoners die zich hebben ingeschreven bij TIP Asten krijgen de enquête ongeveer een week later.