Praat mee over onze lokale democratie

Geplaatst op donderdag 25 juli 2019
Afbeelding van het beeldmerk Vitale Democratie Asten

In april hebben wij een enquête gehouden over wat u vindt van de lokale democratie in de gemeente Asten. Met deze enquête is een ‘foto’ gemaakt van onze huidige lokale democratie. Inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren beantwoordden online vragen over bijvoorbeeld burgerparticipatie, omgaan met maatschappelijke initiatieven, samenwerking tussen inwoners en de gemeente, verbeterprioriteiten etc. De resultaten zijn bekend en we zijn benieuwd of u de gemaakte foto herkent. Hierover gaan we graag met u in gesprek op woensdag 4 september 2019.

Vitale democratie

De uitdaging ligt namelijk in het verder bij elkaar brengen van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente, in gezamenlijke energie en creativiteit en in het ruimte geven om tot ontwikkeling te komen.
Een gemeente die meer loslaat, vertrouwen geeft en burgerinitiatief stimuleert. Zo werken we samen onder de vlag van Vitale democratie aan de maatschappelijke opgaven uit onze Toekomstagenda Asten 2030: transformatie buitengebied, vitale kernen, centrumontwikkeling en een klimaatbestendig en energieneutraal gemeente Asten.

Thema avond

Met de resultaten uit de enquête is er een mooie basis om met elkaar in gesprek te gaan. Herkent u de belangrijkste verbeterpunten uit de ‘foto’ en hoe zouden we deze verbeterpunten in de praktijk kunnen doorvoeren?
Graag nodigen wij u uit om gezamenlijk met deze vragen aan de slag te gaan. Dit gaan we doen op woensdagavond 4 september a.s. Noteer alvast deze datum. Nadere informatie over de opzet van de thema avond volgt medio augustus.

Meer weten?

Bekijk dan de resultaten van de Quick scan lokale democratie. Hier vindt u het volledige rapport en een samenvatting zoals die in het Peelbelang is verschenen.
Hebt u verder vragen of ideeën dan kunt u altijd een e-mail sturen aan de programmamanager m.feijen@asten.nl of adviseur communicatie p.greijn@asten.nl.