Toekomst buitengebied, de opgaven in beeld

Geplaatst op woensdag 2 oktober 2019
Afbeelding van een traktor

Op woensdag 16 oktober 2019 vindt er om 20.00 uur een themabijeenkomst plaats van de gemeenteraad. Tijdens deze avond zijn inwoners, organisaties en maatschappelijke partijen welkom om te luisteren naar de ontwikkelingen rondom de toekomst van ons buitengebied. Als gemeente hebben we hierin een opgave. U bent die avond van harte welkom in ons gemeentehuis.

Doel van deze openbare en informerende bijeenkomst is om actuele feiten, beelden en achtergronden bij onze maatschappelijke opgaven in het buitengebied te delen. Er worden presentaties gegeven, en deskundigen zijn aan het woord. 
Er worden tijdens deze avond geen besluiten genomen.

Agenda/programma

 

Het programma
Tijdstip
19.30 uurInloop
20.00 uurOpening door voorzitter (burgemeester)
20.05 uurToekomst van het buitengebied
Korte inleiding door wethouder Theo Martens

20.10 uur

Ronde 1 : Landbouw, Energie, Klimaat (deelname aan 1 thema)
Presentatie en informatie-uitwisseling
21.00-21.15Pauze
21.15 uurRonde 2: Landbouw, Energie, Klimaat (deelname aan 1 thema)
Presentatie en informatie-uitwisseling
22.00 uurTerugkoppeling en doorkijk (toekomstige) besluitvorming
 buitengebied
22.15 uurAfsluiting

 

Meer informatie en aanmelden

Hebt u interesse? U bent van harte welkom. Meldt u dan even aan via griffier@asten.nl.

 

 

Toelichting op de thema's

1. Thema landbouw

Informatie/presentatie door Fred Stouthart (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant),
Jori Meulendijks (programmamanager Buitengebied gemeente Asten) en Dirk van Roosmalen (beleidsmedewerker Milieu gemeente Asten)

Landbouw en het buitengebied

Er zijn veel boeren die met hun bedrijf stoppen of overwegen om te stoppen. Waar kunnen zij met hun vragen over hun toekomst terecht? We praten je bij over het Ondersteuningsloket Buitengebied, de regeling Warme Sanering Varkenshouderij en de betekenis van het advies van Adviescommissie Stikstofproblematiek. De vele stoppers betekent ook dat er steeds meer andere en nieuwe functies, zoals energie, naast landbouw in het buitengebied zullen komen. Deze nieuwe functies leggen ook een ruimtebeslag in het buitengebied.
Er zijn natuurlijk ook boeren die door gaan en zich verder willen ontwikkelen. Waar krijgen zij mee te maken? We schetsen de ontwikkeling voor deze boeren richting kringlooplandbouw, innovatie en duurzaamheid. Kortom, ons buitengebied verandert. Laat je bijpraten. 

2. Thema energie

Informatie/presentatie door Maaike van Jole (programmamanager Duurzaamheid gemeente Asten)

Windmolens en zonnevelden in het Astense landschap?

In 2030 moeten we 49% CO2 besparen ten opzichte van 1990. Daarvoor hebben we veel duurzame energie nodig. Alle daken met zonnepanelen en de hele Noordzee met windmolens levert te weinig op. Er moeten dus ook zonnevelden en windmolens op land komen. Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven om dat te realiseren.


Maar wat is die opdracht van het rijk aan de gemeenten dan? En hoe voeren we die (in Asten) uit? Hoe ver zijn we? Waar en hoe komen die molens en die zonnevelden in ons landschap? En wat zijn de effecten en kansen voor Astense, boeren, ondernemers, recreanten, enz?
Laat je bijpraten.


3. Thema klimaat

Informatie/presentatie door Joost Veltmaat (Adviseur en projectleider waterbeheer, Arcadis) en Paul Smeets (Beleidsmedewerker water, gemeente Asten).

Klimaatverandering

Het klimaat is aan het veranderen en dat leidt tot lokale overstromingen en langdurige droge en hete perioden. Als we niets doen, kan dit leiden tot maatschappelijke, economische en volksgezondheidschade. Om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving ook in de toekomst gezond en veilig blijft, heeft het Rijk het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld. Dit plan moet ervoor zorgen dat de bebouwde omgeving en het buitengebied uiterlijk in 2050 klimaatbestendig is ingericht.


Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen van klimaatverandering voor het buitengebied van Asten. Waar kunnen we overstromingen verwachten? Waar wordt het droog en/of heet? Gaan we in Asten ook iets doen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Laat je bijpraten over de klimaatverandering en de zogeheten klimaatstresstesten.


Algemene achtergrondformatie


Relevante achtergrondinformatie vindt u op de pagina van de toekomstagenda, met name onder de programma’s Transformatie Buitengebied en Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten.

Aanmelding


In verband met de beschikbare ruimte ontvangen we graag vooraf uw aanmelding én uw voorkeur voor 2 thema’s via griffier@asten.nl, zo mogelijk uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019.