Wethouder H.A.M. van Moorsel

Foto Wethouder Van Moorsel
 • Wethouder van Moorsel vertegenwoordigt de partij Algemeen Belang.

Portefeuille

 • Financiën (daaronder tevens begrepen de volledige budgetcyclus voorjaarsnota, begroting, jaarrekening en beraps, de ontwikkeling van financiële rechtmatigheid en treasury)
 • Economische Zaken
 • Stimulering economische ontwikkeling inclusief centrumontwikkeling
 • Bedrijventerreinen inclusief Florapark
 • Grondzaken en eigendommen
 • Grondbedrijf (grondexploitaties)
 • Volkshuisvesting (inclusief nieuwbouwlocaties)
 • Uitvoering handhaving voortvloeiend uit de eigen portefeuille
 • Evenementen(beleid) en horeca-overleg
 • Recreatie en toerisme inclusief Prinsenmeer
 • Programmawethouder Centrumontwikkeling (Toekomstagenda Asten 2030)

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

 • Bekijk de nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder van Moorsel vervangt wethouder Spoor.
 • Wethouder van Moorsel is 2e loco burgemeester.