Wethouder mr. J.P. Spoor

Foto van wethouder mr. J.P. Spoor
 • Wethouder Spoor vertegenwoordigt de partij Leefbaar Asten.

Portefeuille

 • Sociaal domein (Wmo, Jeugd, Participatie)
 • Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Welzijn,  Volksgezondheid en Sport
 • Jeugd- en Jongeren
 • Ouderen
 • Minderheden
 • Onderwijsbeleid
 • Kunst en Cultuur (inclusief Museum)
 • Leefbaarheid en maatschappelijke participatie
 • Accommodaties en maatschappelijke voorzieningen
 • Uitvoering handhaving voortvloeiend uit de eigen portefeuille
 • Dorpswethouder Heusden
 • Project realisatie gemeenschapshuis Asten
 • Programmawethouder Vitale kernen (Toekomstagenda Asten 2030)

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

 • Bekijk de nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Spoor vervangt wethouder Van Moorsel.
 • Wethouder Spoor is 3e loco burgemeester.