Wethouder Th. M. Martens

Foto Wethouder Martens
 • Wethouder Martens vertegenwoordigt de partij CDA

Portefeuille

 • RO Buitengebied / binnengebied / overgangsgebieden
 • Vergunningverlening inclusief welstand
 • Beleid en coördinatie Toezicht en Handhaving
 • Uitvoering handhaving voortvloeiend uit de eigen portefeuille
 • Monumenten
 • Transitie Buitengebied / plattelandsontwikkeling / natuurontwikkeling
 • Omgevingswet implementatie
 • Milieu / Duurzaamheid
 • Verkeer en Vervoer
 • Openbare werken
 • Onderwijshuisvesting
 • Dorpswethouder Ommel
 • Programmawethouder Klimaatbestendig en Energieneutraal Asten (Toekomstagenda Asten 2030)
 • Programmawethouder Transformatie Buitengebied (Toekomstagenda Asten 2030)

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat (0493) 671 212.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

 • Bekijk de nevenfuncties

Vervanging

 • Wethouder Martens vervangt burgemeester H.G. Vos.
 • Wethouder Martens is 1e loco burgemeester.