Nevenfuncties raadsleden

  • In de Gemeentewet is vastgelegd dat raadsleden openbaar maken welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen.
  • Deze verplichting geldt in Asten ook voor de burgercommissieleden.
  • Overzicht nevenfuncties  (PDF, 151 kB)