Vergadering

Raadscommissie burgers 11 april 2011

20:00
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda
2Verslag van de vergadering d.d. 14 maart 2011
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen:
  • Brief d.d. 28 februari 2011, SRE te Eindhoven: Jaarverslag 2010 “Laat je niet flessen”;
  • Brief d.d. 8 maart 2011, Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag: Rapport Balans in dienstverlening;
  • Brief d.d. 23 maart 2011, Rekenkamercommissie Gemeente Asten: Opzet onderzoek “Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning”  en “onderzoeksopzet naar de werking van de WWB (deel re-integratie)”;
In handen van B en W ter afdoening:
  • Brief d.d. 25 maart, Werkgroep Behoud de Peel te Deurne: Subsidie 2011 n.a.v. financieel verslag 2010 en begroting 2011
4Procedurevoorstel realisatie Beleidsplan Wmo 2012-2015 gemeenten Asten en Someren
Stukken
Voorstel;(pdf 70 kb )
5Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • SRE aangelegenheden
6Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
7Rondvraag